Allmänna villkor | Sture Student - Köp & sälj begagnad kurslitteratur med mobilen.Sture Student - Köp & sälj begagnad kurslitteratur med mobilen.

Allmänna villkor

Allmänna Villkor
Villkoren som anges här utgör det regelverk som gäller för utnyttjandet av Sture och de tjänster som Sture tillhandahåller. När du använder någon av våra tjänster godkänner och förbinder du dig att följa villkoren. För att använda våra tjänster och därmed ingå avtal med Sture krävs att du är över 18 år gammal alternativt att du har målsmans tillåtelse.

Ansvar för annonsers innehåll
Vid skapandet av en annons kommer användaren bidra med information om varan på egen hand. Sture avsäger sig allt ansvar för informationen och användaren ansvarar för att innehållet är i enlighet med följande: Användaren garanterar att inneha nödvändiga rättigheter för innehållet som publiceras alternativt att användaren har fått tillåtelse att publicera innehållet från den som äger rättigheterna. Användaren godkänner att all information som publiceras i annonsen kan komma att användas i marknadsföringssyfte och att användaren avsäger sig rätten att kräva ersättning om materialet används. Användaren garanterar att eventuella länkar i annonstexten leder till relevant information och att inga länkar leder aktiva web-kameror. All information som användaren själv anger i en annons har Sture rätt att fritt förfoga över.

Hantering av personuppgifter
Personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen och i syfte att skapa en väl fungerande andrahandsmarknad kommer delar av personuppgifterna som användaren anger i applikationen att samlas in och användas av Sture. Följande information sparas och kan komma att användas:

Mailadress
Telefonnummer
Information som anges i formulär och annons.

Om du inte accepterar dessa villkor avråder vi dig från att annonsera eller ange någon personlig information. Informationen som samlas in skyddas av tekniska säkerhetslösningar för att motverka obehörig åtkomst. Risken för ett olaga intrång är liten men Sture kan dock inte lämna några garantier på dessa säkerhetshot. Har du några frågor kring hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta vår personuppgiftsansvarige:

Linus Kaasik
linus@sturestudent.se
0706141234
Bredängsvägen 208
127 32, Skärholmen

Ångerrätt
I samband med att du utnyttjar eller påbörjar att utnyttja våra tjänster föreligger det ingen ångerrätt.